ILEC - International Legal English Certificate
ILEC - International Legal English Certificate

Novi ispit Britanskog saveta, namenjen studentima prava i pravnicima koji nameravaju da nađu zaposlenje u međunarodnom komercijalnom pravnom kontekstu (advokatske kancelarije, vladin i nevladin sektor, pravna odeljenja firmi) ili studiraju pravo u inostranstvu.

  • ILEC predstavlja međunarodno priznat Kembridž ESOL ispit.
  • ILEC ispiti se organiziju dva puta godišnje, u maju i novembru.
  • ILEC je povezan sa nivoom Zajedničkim evropskim okvirom modernih jezika (CEFR) kao i nivoom Udruženja ispitivača u Evropi (ALTE).

Po CEFR-u ILEC odgovara nivou B2-C1, što predstavlja nivo znanja za FCE-CAE.

Nudimo i mogućnost kreiranja kursa poslovnog engleskog za potrebe određene kompanije, praćenje specifičnih potreba poslovnih klijenata i ONE-TO-ONE kurseve za menadžere i direktore.

 
LINGUA upis je u toku

Newsletter

Sign up to our mailing list and we'll send you news from LINGUA school.

From our gallery...